Kdy ježek potřebuje pomoc?

KDYŽ JE VENKU VE DNE

Ježek je noční živočich, neopaluje se ani nevyhřívá na slunci. Zdravý ježek je ve dne schovaný a spí. Pokud ve dne uvidíte ježka, který je viditelně slabý, leží na slunci, pohybuje se pomalu a zmateně nebo se dokonce třese, potřebuje pomoc. Velmi pravděpodobně se totiž jedná o osiřelé mládě nebo zraněného/nemocného ježka. Pomoc mu můžete nejlépe tak, že ho co nejdříve donesete do záchranné stanice.

Z tohoto pravidla ovšem existují dvě výjimky: slepý ježek a samice s malými mláďaty:

  • Slepý ježek může mít potíže rozlišit mezi dnem a nocí, proto někdy bývá aktivní i ve dne. Pokud nemá jiný zdravotní problém, je schopen se o sebe ve volné přírodě postarat sám. Ježci totiž obecně nemají příliš dokonalý zrak, spoléhají se ostatní smysly (zejména čich a sluch).
  • Samice s malými mláďaty může krátce opustit hnízdo a shánět potravu i během dne.

Tito ježci se ovšem ve dne pohybují cílevědomě a vyhledávají spíš stín nebo alespoň trochu krytá prostranství. Samice se po nalezení potravy rychle vrací do hnízda. Tito ježci pomoc nepotřebují, nechte je jít. V hnízdě na návrat své matky totiž čekají mláďata, která bez ní nejsou schopná samostatně přežít.

To samozřejmě neznamená, že žádný ježek, který je venku v noci, nemůže být zraněný nebo nemocný. Může, ale nemocného nebo zraněného ježka pravděpodobněji uvidíte ve dne. Pokud je ježek venku za soumraku nebo tmy a není na první pohled evidentně zraněný/nemocný, popřejte mu hodně štěstí a nechte ho jít.